Wij leveren al onze producten onder eigendomsvoorbehoud. De door ons geleverde producten blijven ons eigendom totdat alle facturen volledig zijn voldaan.